Av Anders Öberg och Chatarina Olofsdotters 15 barn boende i Hällfors begav sig två bröder till Myrdalen som nybyggare runt år 1824. Historien berättar att de en vacker vårkväll kommo till dalen och att de lade sig att vila under en yvig gran. På morgonen började de resonera att de skulle söka tillstånd hos K.M.Stät. att få bygga och bo i Myrdalen, som de nu började kalla stället. De bodde till en början under den omtalade granen. Under tiden började de bygga sig en liten stuga, som såg ut som en lada.

 

 

Edit Gustavsson skrev 1936 en uppsats som blev publicerat i dåvarande Aftonbladet, Norrbottenskuriren eller Norrländska socialdemokraten.

 

 

 

Denna sida har kommit till för att förtälja byn Myrdalens historia.

Byn består av släkterna Bjuhr och Gustavsson som härstammar från två bröder Öberg som var nybyggare runt år 1824.

Göran Gustavsson, Stockholm 1999-11-16 till 2013-04-14