Min släkt

Jag är född i Myrdalen och min fader är född i Myrdalen Min släkt har sitt ursprung från Hällfors Min släkts ursprungliga namn är Öberg. Men eftersom stamfadern för släkten inte hade några söner förändrades släktnamnet. Han hade bara två döttrar av vilka den yngre dog ogift. Den äldsta som hette Sara Greta gifte sig med en bondson som hette Gustav Gustavsson Kröger. Hans far hette Gustav Kröger och var från Sundom utanför Luleå. Namnet Kröger hade han fått som soldat i finska kriget 1808-09. Efter kriget flyttade Gustav Kröger till Lappträsk och köpte sig ett hemman. Gården där han bodde kallas än idag på Lappträskarnas vardagsspråk "Krögars". Hans barn kallar sig bara Gustavsson enär namnet Kröger hade en anklang, av det gamla brännvins (Krögare) namnet. Men Gustav Kröger var en redig och hederlig krigare. Det förnamn som mest förekomma i släkten är Gustav och Karl. Äldsta sonen har oftast samma namn som fadern. Förr har ett förnamn varit brukligt men på 1850-talet började man med två och tre. Ingen annan inom släkten har fått binamn annat än min fader. Folket i bygden började kalla honom bonden då han var sex år, därför att hans fader dog och hemmanet kom i hans namn. Släktmedlemmarna har i allmänhet varit storväxta. De sista generationerna äro mycket barnrika. Jag har t.ex. fem syskon (anm. skrivet år 1936) och min faster som heter Ida har 10 barn, faster Maria har haft 12 barn.

 

Vad som beträffar sjukdomar och dödlighet inom släkten kan antecknas att min farfar dog i lungsot och även hans farfar dog i lungsot båda vid 40 och 45 års ålder. Orsaker därtill var att de sträckte sig, i arbete och på den tiden var det långt till läkare och dåliga kommunikationer.

 

Så vitt jag vet har ingen i min faders släkt haft något särskilt yrke annat än arbetare och jordbrukare. Visserligen kan de ha sysslat lite med jakt och fiske när de haft något tillfälle. Min farfar hade förtroende som nämndeman.

 

Vad som beträffar ekonomin så har de nog ej haft något överflöd, men nog så de klarat sig utan hjälp från de allmänna. Min farfars farfar Gustav Persson Kröger har deltagit i finska kriget 1808-09. Han hade många gånger blivit träffad av fienders kulor men han var enligt farmors berättelse skyddad av en pansarskjorta som var ogenomtränglig. Efter krigets slut återvände han oskadd till de sina.

 

Jag och mina syskon har fått ordentlig skolundervisning i Björkfors skola, fastän vi bo 8 km därifrån. Men min far och mina fastrar har gått mycket litet skola. Dock så att de kunnat nöjaktigt läsa och skriva. Farfar och hans syskon har ej alls gått någon skola, trots detta lärde sig farfar läsa och skriva. Vid helt unga år fångade han en hare mot vilken han tillbytte sig en griffeltavla, på denna lärde han sig räkna och skriva.

Edit Gustavsson skrev 1936 en uppsats som blev publicerat i dåvarande Aftonbladet, Norrbottens kuriren eller Norrländska socialdemokraten.

Vilken av tidningarna återstår att ta reda på.

Stamfadern för släkten kunde inte alls skriva men han begagnade sig av ett bomärke som såg, ut så här:

De flesta inom släkten har varit gifta, min farfars systrar har alla varit gifta med arbetare, en del utsocknes och en del inom egen socken. Min farmor är från Lantjärv. Hon är arbetardotter och bor hos oss och är vid god hälsa trots sina 82 år. Mina båda fastrar äro gifta med hemmansägare och äro bosatta i Hällfors (anm. Ida) och i Granån (anm. Maria) inom den egna socken.

 

Min moder är även en hemmansägardotter från Lappträsk, således är hon utsocknes. Inga släktgiftermål har ingåtts inom släkten.

 

Avkomlingarna efter farfars syskon äro utsprida kring vida världen, så vi har ej så mycke umgänge med dem. Vi har ej just förbindelse med annat än med närmaste släkten på fars och mors sida. Det har varit vanligt att döttrarna när de gift sig med föräldrarnas samtycke ha fått utstyrsel allt efter som ekonomin har varit. Det har varit en eller två kor, två får, byråer, säng, bord och stolar, sängkläder, mattor m.m. allt eftersom de har haft råd. Det har ej varit brukligt med större festligheter inom släkten, endast vid begravningar har släkt och vänner varit inbjudna. Det har varit en ganska kvistig arvsfråga inom släkten. Min farfars morfar (anm. Anders Öberg) hade bestämt att om hans dotter doge skulle hemmanet tillfalla endast hennes barn. Hon hade en son när hon dog. Då hennes man gifte om sig skulle han lura sin gamle svärfar så att hemmanet skulle tillfalla lika mellan första och andra giftets barn. Men farfars morfar var en klok gubbe han lät sig inte luras, han underrättade sin unge dotterson hur han skulle göra. Ifall han doge innan dottersonen blev myndig skulle han lämna alla handlingar som berörde hans rättigheter hos en god vän i Kalix. Vilka ej skulle lämnas till någon annan än honom personligen sen han blev myndig.

 

När min farfar kände att han snart skulle dö skrev han hemmanet till sin ende son som var endast sex år gammal med bestämmelse att han skulle, när han blev myndig lösa ut sina systrar med en viss summa penningar.

 

En del redskap finns kvar från allra första begynnelsen i Myrdalen nämligen en s.k. bandhake med bomärke, en spinnrock och en mycket gammaldags kornmortel samt en kista med initialerna A.G.Å.S.1823.

 

(Anm. här saknas text)

 

... Berättar att de en vacker vårkväll kommo till dalen och att de lade sig att vila under en yvig gran. På morgonen började de resonera att de skulle söka tillstånd hos K.M.Stät. att få bygga och bo i Myrdalen, som de nu började kalla stället. De bodde till en början under den omtalade granen. Under tiden började de bygga sig en liten stuga, som såg ut som en lada. Den byggdes år 1824. Huset som vi nu bo i är byggt omkring år 1850. När farfar hade varit tre år gammal flyttade familjen in i vår nuvarande stuga. Nu håller min fader på att bygga en ny gård. Det finns ej något kvar utav de gamla uthusen, gamla grunden är också kört bort. Alla de uthus vi nu har är byggda de senaste tio åren. Där gårdarna som nu står säger farmor har lapparna fordomtid haft som tältplats. Lapparna håller ännu till hos oss med sina renar. (anm. här saknas ev. också text).

 

En länk i denna kedja vill även jag bli.

 

 

Birgit vill förtydliga att 'farmor Matilda " har inte rätt namn (enligt kyrkböckerna heter dom annat) på sina förfäder.

 

Enligt kyrkböckerna

Enligt Matilda

Edits far:

Karl-August Gustavsson

Karl-August Gustavsson

Edits farfar:

Gustav Robert Gustafsson

Gustav Robert Gustavsson

Edits farfars far:

Gustaf Persson Kröger

Gustav Gustavsson Kröger

Edits farfars farfar:

Per Michaelsson Kröger. Soldat i Sundom rote Kröger. Antagen 18090226 avsked 18300707 flyttade till Lappträsk 18290418.

Gustav Kröger (Sundom).

Med i finska kriget. Flyttade till Lappträsk

Edits farfars farfar far:

Michel Johansson Gerts. Dog 1789 i Finland (Sotdöd)

 

Denna sida har kommit till för att förtälja byn Myrdalens historia.

Byn består av släkterna Bjuhr och Gustavsson som härstammar från två bröder Öberg som var nybyggare runt år 1824.

Göran Gustavsson, Stockholm 1999-11-16 till 2013-04-14