Enligt Linnea är fotografiet taget av Gustaf Gustavsson.

 

Enligt Birger var fotografen Enok Bäckström. Han var en bror till Simon Bäckström, Enok föddes i Tandfors och flyttade sedan till USA. Fotot är taget 1929. Han kom med cykel från Tandfors och hade med sig en kamera (det var sensationellt på den tiden ).Det var samma år som Gottfrid Englund flyttade till USA

.

Foto från byn taget efter 1937.

 

Denna sida har kommit till för att förtälja byn Myrdalens historia.

Byn består av släkterna Bjuhr och Gustavsson som härstammar från två bröder Öberg som var nybyggare runt år 1824.

Göran Gustavsson, Stockholm 1999-11-16 till 2013-04-14