Information på sidan är till en del andrahandsuppgifter som kan innehålla fel. Tag därför för vana att alltid själv kontrollera uppgifterna i orginalkällan (Husförhör ...).

Petter Abram Bjur

(1880-1953)

Denna sida har kommit till för att förtälja byn Myrdalens historia.

Byn består av släkterna Bjuhr och Gustavsson som härstammar från två bröder Öberg som var nybyggare runt år 1824.

Göran Gustavsson, Stockholm 1999-11-16 till 2013-04-14